King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

บริการ Online :

   ตัวอย่างการออกรายงานการศึกษาและ
ทะเบียนประวัตินักศึกษา

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ตัวอย่าง รายงานระบบสารสนเทศเพื่อการออกรายงานการศึกษา
            และทะเบียนประวัดินักศึกษา


  รายงานทะเบียนประวัตินักศึกษา
  รายงานการลงทะเบียน
  รายงานการประมวลผลทางการศึกษา
     
     
     
     

ปฏิทินกิจกรรม

<< August 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 

KMUTNB Links :

    มจพ.