King Mongkut's University of Technology North Bangkok.

 

       

Please Sign in     Username :      Password :     

กองบริการการศึกษา   ถูกต้อง  รวดเร็ว   โปร่งใส  มีประสิทธิภาพ   และ สามารถตรวจสอบได้

Q&A หน่วยงาน :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

บริการ Online :

   ถาม - ตอบปัญหาที่พบบ่อย

สถิตินักศึกษา

เกี่ยวกับหน่วยงาน :

Link หน่วยงานในกอง :

    กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

ถาม - ตอบ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา


  ถาม - ตอบ การลงทะเบียนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การวัดผลการศึกษาและสถานภาพการศึกษา
  ถาม - ตอบ การขอเป็นนักศึกษาพิเศษ / ขอลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
  ถาม - ตอบ การลาพักการศึกษา
  ถาม - ตอการโอนวิชาเรียน
  ถาม - ตอบ การแจ้งความจำนงขอจบการศึกษา
  ถาม - ตอบ การรับปริญญา
  ถาม - ตอบ การขอหลักฐานการศึกษา
    กรณีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่
    กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา / ลาออก / พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
    กรณีใบปริญญาบัตร  ใบประกาศนียบัตร  ใบรับรองสภาอนุมัติหายต้องทำอย่างไร
  ถาม - ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษา
 
Q : กรณีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่
Answer  
  1. เขียนคำร้องขอเอกสาร Transcript / ใบรับรองประเภทต่างๆ
2. ยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
3. ชำระเงินที่งานการเงิน และนำคำร้องมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อรับเอกสารนัดหมาย
Q : กรณีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา / ลาออก / พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา
Answer  
  1. เขียนคำร้องขอเอกสาร Transcript และใบลาออก
2. นำคำร้องไปให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยตรวจสอบและลงนาม
3. แนบรูปถ่ายตามระเบียบสถาบันขนาด 1 นิ้ว มากกว่าจำนวนฉบับที่ขอ 1 รูป
4. ยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
5. ชำระเงินที่งานการเงิน และนำคำร้องมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อรับเอกสารนัดหมาย
Q : กรณีใบปริญญาบัตร  ใบประกาศนียบัตร  ใบรับรองสภาอนุมัติหายต้องทำอย่างไร
Answer  
    1. เขียนคำร้องขอทำใบแทนเอกสาร
2. แนบสำเนาใบแจ้งความเอกสารสูญหาย
3. ยื่นคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนฯ เพื่อตรวจสอบ
4. ชำระเงินที่งานการเงิน และนำคำร้องมาติดต่อกลุ่มงานทะเบียนฯ
   

ปฏิทินกิจกรรม

<< September 2017  >>
SUNMONTUEWEDTHUFRISAI
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 

KMUTNB Links :

    มจพ.