Graduation Ceremony

ข้อแนะนำ/ข้อห้าม เกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร

การจัดชุดครุย การถือครุย


การจัดครุยให้สง่างาม


ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต


ข้อห้ามปฏิบัติเมื่อสวมชุดครุยวิทยฐานะ


ข้อห้ามในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Graduation Ceremony