บุคลากร กลุ่มงานรับเข้าศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานรับเข้าศึกษา

Approved
E-mail Address: monthatip.y@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: punnada.k@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1626
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1627
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail Address: siraprapa.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1627
โทรศัพท์/โทรสาร :: -