บุคลากร กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์

Approved
E-mail Address: chutharat.m@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานหลักสูตร

Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: wilairat.v@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: jaruluk.n@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: aroonrat.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1625
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1624
โทรศัพท์/โทรสาร :: -