บุคลากร กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ

Approved
E-mail Address: praphon.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1622
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ :: 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail Address: choujit.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1623
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail Address: supaporn.b@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1622
โทรศัพท์/โทรสาร :: -