บุคลากร กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา 

Approved
E-mail Address: sukanda.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานทะเบียนประวัตินักศึกษา

Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: kantkamon.k@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail Address: vipaporn.d@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1631
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: kulthida.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1628
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานลงทะเบียนและประมวลผลสอบ

Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: sinsiri.n@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1635
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: jirawan.m@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1634
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: puttipun.w@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1635
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail Address: onanong.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1634
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา

Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: orawan.b@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1633
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: anothai.k@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1629
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: jarruwan.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1632
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: waraporn.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1632
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: kanyarat.s@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: jitsupa.n@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1633
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานออกหนังสือสำคัญ

Approved
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail Address: vilaiporn.w@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail Address: vannapa.p@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -
Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: lalita.m@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -

งานเลขานุการและบริการ

Approved
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
E-mail Address: lalita.m@op.kmutnb.ac.th
โทรศัพท์ :: 1630
โทรศัพท์/โทรสาร :: -