คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

การแต่งกายของบัณฑิตชาย ข้อห้ามสำหรับบัณฑิตชาย
  1. เสื้อเชิ้ต-กางเกงขายาว สีสุภาพ ทรงสุภาพ    – ห้าม ใส่เสื้อยืด
  2. ผมสั้น ทรงสุภาพ(ต้องไม่ยาวเกินปกเสื้อครุย)         – ห้าม ใส่กางเกงยีนส์
  3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ     – ห้าม ไว้ผมยาวและไว้หนวดเครา
(ควรใส่คู่ที่บัณฑิตจะใช้ในวันพิธี เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้เกิดความเคยชิน)    – ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด
  4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ยาวครึ่งน่อง  

 


 

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง ข้อห้ามสำหรับบัณฑิตหญิง
  1. เสื้อ-กระโปรง ทรงสุภาพ    – ห้าม ใส่กางเกง และกางเกงกระโปรง
  2. ผม ทรงสุภาพ      – ห้าม ใส่เสื้อยืด
  3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ    – ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด
(ควรใส่คู่ที่บัณฑิตจะใช้ในวันพิธี เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้เกิดความเคยชิน)  
  4. สวมถุงน่องสีเนื้อ แบบเต็มตัว ไม่มีลวดลาย  

 


              การแต่งกายของบัณฑิตชาย
   1. ชุดราชปะแตน หรือ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว 
   2. ผมสั้น ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินปกเสื้อครุย ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย
   3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ แบบไม่ผูกเชือก ไม่มีลวดลาย และไม่ติดโลหะ 
   4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ยาวครึ่งน่อง
 
   ข้อบังคับ
   – ติดเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือ
  ห้าม ไว้ผมยาว
  ห้าม ทำสีผมและ ฉีดสเปรย์สีผม หรือทำไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม และผมปลอมทุกชนิด
  ห้าม ไว้หนวดเครา
  ห้าม ไว้เล็บยาว ห้ามทำสีเล็บ เคลือบเล็บ และใส่เล็บปลอม
  ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ
  ห้าม ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
    ห้าม มีรอยสักอยู่นอกการปกปิดของเสื้อผ้า

 


 

               การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
  1. ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระดุมโลหะสีเงินตรามหาวิทยาลัย กระโปรงสีกรมท่า แบบสุภาพทรงตรง ไม่อัดจีบ ผ่าหลัง สาบทับซ้อน ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว
  2. ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สำหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม ใช้ผ้าคลุมศีรษะสีดำเรียบ
  3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบไม่ติดโลหะ สูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่เป็นส้นเข็มหรือทรงเตารีด ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย 
  4. สวมถุงน่องสีเนื้อ แบบเต็มตัว ไม่มีลวดลาย (ควรสำรองไว้อีก 1 คู่)
  5. เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายมหาวิทยาลัย
 
   ข้อบังคับ
  – ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวามือ
  ห้าม ติดเครื่องประดับที่ผมทุกสี (ยกเว้นสีดำ)
  ห้าม ทำสีผม และฉีดสเปรย์สีผม หรือทำไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผมและะผมปลอมทุกชนิด
  ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ
  ห้าม ติดขนตาปลอม ห้ามใส่บิ๊กอาย
  ห้าม ไว้เล็บยาว ห้ามทำสีเล็บ เคลือบเล็บ และใส่เล็บปลอม
  ห้าม ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
    ห้าม มีรอยสักอยู่นอกการปกปิดของเสื้อผ้า

**  บัณฑิตหญิงระดับปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เสื้อ เชิ้ตสีขาวติดกระดุมธรรมดาตลอดแนว
กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่อัดจีบ ผ่าหลัง สาบทับซ้อน ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า
เข็มขัด หนังสีดำ แบบธรรมดา หรือ เครื่องแบบนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 
ผม รองเท้า ถุงน่อง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี 


การแต่งกายของบัณฑิตชาย

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
**  บัณฑิตหญิงระดับปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เสื้อ เชิ้ตสีขาวติดกระดุมธรรมดาตลอดแนว
กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่อัดจีบ ผ่าหลัง สาบทับซ้อน ไม่มีลวดลาย ยาวคลุมเข่า
เข็มขัด หนังสีดำ แบบธรรมดา หรือ เครื่องแบบนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรี 
ผม รองเท้า ถุงน่อง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี 

  บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

  บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์

การจัดชุดครุย การถือครุย KMUTNB มจพ.


การจัดครุยให้สง่างามใน 5 วินาที


ขั้นตอนรับพระราชทานปริญญาบัตร


 

 

ข้อห้ามในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อปฏิบัติในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

  • การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี มจพ. 
  • ตัวอย่างการแต่งกายนายทหารชั้นสัญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
      ขอบคุณข้อมูลจาก กองกิจการนักศึกษา มจพ. ขอบคุณข้อมูลจาก ว่าที่ร้อยตรี อภิชัย แส้ทอง ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

สิ่งที่บัณฑิตต้องนำมาทั้งวันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร

1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่ (ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี)
2. เสื้อครุย
หมายเหตุ  บัณฑิตที่ใช้ยศนำหน้าชื่อ ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามสังกัดและยศที่ได้รับแต่งตั้ง