คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


การแต่งกายของบัณฑิตชาย
   1.เสื้อเชิ้ต-กางเกงขายาว สีสุภาพ
   2.ผมสั้น ทรงสุภาพ(ต้องไม่ยาวเกินปกเสื้อครุย)   
   3.รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ
   4.ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย

ข้อห้ามสำหรับบัณฑิตชาย
   – ห้าม ใส่เสื้อยืด
   – ห้าม ใส่กางเกงยีนส์
   – ห้าม ไว้ผมยาวและไว้หนวดเครา
   – ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด

 


 


การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
  1. เสื้อ-กระโปรง ทรงสุภาพ
  2. ผม ทรงสุภาพ  
  3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
(ควรใส่คู่ที่บัณฑิตจะใช้ในวันพิธี เพื่อเป็นการฝึกซ้อมให้เกิดความเคยชิน)
  4. สวมถุงน่องสีเนื้อ

ข้อห้ามสำหรับบัณฑิตหญิง
   – ห้าม ใส่กางเกง และกางเกงกระโปรง
   – ห้าม ใส่เสื้อยืด
   – ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ และรองเท้าแตะทุกชนิด

 


            การแต่งกายของบัณฑิตชาย
   1. ชุดราชปะแตน หรือ ชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ปกติขาว
   2. ผมสั้น ทรงสุภาพ
   3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ ไม่ติดโลหะ
   4. ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย
 
   ข้อบังคับ
   – ติดเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือ
ห้าม ไว้ผมยาว
ห้าม ทำสีผมและ ฉีดสเปรย์สีผม
ห้าม ไว้หนวดเครา
ห้าม ไว้เล็บยาว
ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ
ห้าม ใส่เครื่องประดับทุกชนิด

 


 

             การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
  1. ชุดนักศึกษาติดกระดุมคอ กระโปรงสีน้ำเงินหรือ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า
  หรือชุดข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจปกติขาว
  3. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบไม่ติดโลหะ
  4. สวมถุงน่องสีเนื้อ (ควรสำรองไว้อีก 1 คู่)
 
   ข้อบังคับ
  – ติดเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้ายมือ
ห้าม ติดเครื่องประดับที่ผมทุกสี (ยกเว้นสีดำ)
ห้าม ทำสีผม และฉีดสเปรย์สีผม
ห้าม สวมรองเท้าผ้าใบ
ห้าม ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
ห้าม ทาเล็บ
ห้าม ใส่เครื่องประดับทุกชนิด

**  บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมธรรมดาตลอดแนวและกระโปรงสีน้ำเงินหรือสีกรมท่า
ยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังสีดำ ห้ามใช้หัวเข็มขัดโลหะ


การแต่งกายของบัณฑิตชาย

การแต่งกายของบัณฑิตหญิง
* บัณฑิตปริญญาโท/เอก ที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ให้ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวติดกระดุมธรรมดาตลอดแนวและกระโปรงสีน้ำเงินหรือสีกรมท่า ยาวคลุมเข่า เข็มขัดหนังสีดำ ห้ามใช้หัวเข็มขัดโลหะ

  บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

  บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

 บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์

การจัดชุดครุย การถือครุย KMUTNB มจพ.


การจัดครุยให้สง่างามใน 5 วินาที


ขั้นตอนรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตหญิง KMUTNB มจพ.


ขั้นตอนรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตชาย KMUTNB มจพ.


  • การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี มจพ. 
    ขอบคุณข้อมูลจาก : กองกิจการนักศึกษา มจพ.

สิ่งที่บัณฑิตต้องนำมาทั้งวันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร

1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ใบขับขี่ (ยกเว้นบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี)
2. เสื้อครุย
หมายเหตุ  บัณฑิตที่ใช้ยศนำหน้าชื่อ ต้องแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องตามสังกัดและยศที่ได้รับแต่งตั้ง