ทำบุญกองบริการการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้จัดงาน ทำบุญกองบริการการศึกษา

ณ กองบริการการศึกษา อาคาร TGGS ชั้น 2

รูปกิจกรรม

previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

กิจกรรม Big Cleaning Day

กองบริการการศึกษาได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560


previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

อบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน

กองบริการการการศึกษาร่วมกับกองกิจการนักศึกษา

ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง “นักบริการ 360 องศา”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ณ ห้องประชุม 89403 อาคาร 89 คณะวิศวกรรมศาสตร์


 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในกอง

เรื่อง “การเสริมสร้างการให้บริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.2560 – 21 พ.ค.2560


previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider