แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560 แจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ระบบ http://services.regis.kmutnb.ac.th 

** ภายในช่วงเวลาตามปฏิทินการศึกษา **


 

รายละเอียดเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

รายละเอียดเงื่อนไข การให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 3 พระจอมเกล้า ประจำปีการศึกษา 2559

Continue reading “รายละเอียดเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559”