ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ สำหรับบัณฑิต ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อห้ามในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

ข้อปฏิบัติในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (update 07/10/2019)

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 

* เพิ่มเติม กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (23/09/2019)

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  http://ceremony.kmutnb.ac.th