กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  http://ceremony.kmutnb.ac.th

รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562  

ประกาศ มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ยกเว้น หลักสูตร นานาชาติ (วิทยาลัยนานาชาติ / TGGS )