กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 (update 23/09/2019)

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 

* เพิ่มเติม กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต (23/09/2019)

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  http://ceremony.kmutnb.ac.th

รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

  • ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562  

ประกาศ มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ