รับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคาร TGGS  โทร.02 555 2169 หรือเบอร์ภายใน 1624,1625
ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายละเอียด  

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการการบริการที่เป็นเลิศ

กองบริการการศึกษา ร่วมกับ กองกิจการนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการให้บริการอย่างยั่งยืน เรื่อง การบริการที่เป็นเลิศ

  • สมัครได้ที่  https://goo.gl/forms/3XNXbhRfRtlWyz1I2
    ตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2561 – 2 กรกฎาคม 2561 
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2555 2000  กลุ่มงานทะเบียน ต่อ 1628 – 1635
    กลุ่มงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ต่อ 1314

 

การเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

  • นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ http://stdregis.kmutnb.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

กองบริการการศึกษา ปิดให้บริการวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561

กองบริการการศึกษาปิดให้บริการในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก สัมมนาสำนักงานอธิการบดี

เพิ่มเติมปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 9 – วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561
   – วันหยุดพักการเรียนการสอน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) 

ช่วงเวลาให้บริการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาค2/2560 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนฯ

ช่วงเวลาให้บริการลงทะเบียนวิชาเรียน ภาค2/2560 โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทะเบียนฯ 

ช่วงเวลาปิดให้บริการ วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560

วัน-เวลาปิดให้บริการ ของกองบริการการศึกษา

วันที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 12.00 น.-14.00 น.
วันที่ 27 ธ.ค.2560 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป
วันที่ 28 ธ.ค.2560 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป