ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ สำหรับบัณฑิต ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ข้อห้ามในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

ข้อปฏิบัติในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร