กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

 

ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต  http://ceremony.kmutnb.ac.th