ข้อห้าม/ข้อปฏิบัติ สำหรับบัณฑิต ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

play-sharp-fill

ข้อห้ามในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 

play-sharp-fill

ข้อปฏิบัติในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร