สัมมนาเชิงปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรภายในกอง

เรื่อง “การเสริมสร้างการให้บริการที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกองบริการการศึกษาอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19 พ.ค.2560 – 21 พ.ค.2560


Image00023
Image00064
Image00083
Image00022
Image00082
Image00080
Image00078
Image00077
Image00076
Image00029
Image00075
Image00074
Image00073
Image00072
Image00071
Image00070
Image00069
Image00068
Image00067
Image00066
Image00084
Image00063
Image00062
Image00061
Image00059
Image00057
Image00056
Image00013
Image00055
Image00054
Image00079
Image00060
Image00050
Image00046
Image00041
Image00033
Image00031
Image00030
Image00028
Image00027
Image00026
Image00025
Image00024
Image00048
Image00021
Image00020
Image00012
Image00019
Image00018
Image00015
Image00014
Image00011
Image00010
Image00009
Image00007
Image00006
Image00053
Image00005
Image00004
Image00003
Image00002
Image00001
previous arrow
next arrow
Image00023
Image00064
Image00083
Image00022
Image00082
Image00080
Image00078
Image00077
Image00076
Image00029
Image00075
Image00074
Image00073
Image00072
Image00071
Image00070
Image00069
Image00068
Image00067
Image00066
Image00084
Image00063
Image00062
Image00061
Image00059
Image00057
Image00056
Image00013
Image00055
Image00054
Image00079
Image00060
Image00050
Image00046
Image00041
Image00033
Image00031
Image00030
Image00028
Image00027
Image00026
Image00025
Image00024
Image00048
Image00021
Image00020
Image00012
Image00019
Image00018
Image00015
Image00014
Image00011
Image00010
Image00009
Image00007
Image00006
Image00053
Image00005
Image00004
Image00003
Image00002
Image00001
previous arrow
next arrow